Zavod Sonce

Jeseni leta 2009 je bil ustanovljen Zavod za vzgojo in izobraževanje Sonce in začel delovati z varstvom predšolskih otrok.

Junija 2012 je v Štepanskem naselju v Ljubljani začel delovati Waldorfski vrtec Hišica sonca s kombiniranim oddelkom. Januarja 2019 se je preselil na novo lokacjo na Vojkovi cesti 63 v Ljubljani.

Glavni namen zavoda je delovati na področju vzgoje in izobraževanja otrok od prve starostne dobe do polnoletnosti ter na področju izobraževanja odraslih na temeljih pedagogike Rudolfa Steinerja (waldorfska pedagogika). Namen njegovega delovanja je spodbuditi oblikovanje zavesti med starši in pedagoškimi delavci o nujnosti medsebojne povezanosti in sodelovanja v procesu vzgoje in izobraževanja. Večinoma izvaja dejavnosti predšolske vzgoje. 

Zavod izvaja tudi dejavnosti izobraževanja odraslih v obliki predavanj o vzgoji, praktičnih delavnic izdelave igrač iz naravnih materialov, uprizarja lutkovne predstave za širšo javnost in izdeluje lutke in scenografijo.

Organiziramo različne umetniško-socialne delavnice, namenjene umetniškemu ustvarjanju, socializaciji in vzgoji otrok (igralne urice, praznovanja rojstnih dni in druga praznovanja).

V sodelovanju z zunanjimi sodelavci zavoda izvajamo različne dejavnosti s področja preventivne nege in skrbi za zdravje v obliki svetovanj, predavanj, publikacij, gibalnih terapij, masaž, fizioterapije, glasbene in evritmijske terapije.

Zavod je nepridobitna, neprofitna in neodvisna nevladna organizacija zasebnega prava s sedežem v Sloveniji. Je socialno podjetje in prostovoljska, dobrodelna in splošnokoristna organizacija, ki deluje v družbenem interesu.