Vstop v šolo

 

Z vstopom v šolo otrok doživlja veliko sprememb: spremembo okolja, ritma in pričakovanj s strani novega okolja.

To je čas postopnega prehoda iz obdobja »nedolžnega« otroštva v obdobje odraščanja.

V zadnjem letu bivanja v vrtcu bodoči prvošolci dobijo »nalogo«, ki jih uri v koncentraciji in oblikuje navado daljšega mirovanja (sedenja).

To je ročno delo, primerno sposobnostim šestletnika.

S starši opravimo skupni pogovor o otroku, njegovih morebitnih šibkih in prednostnih lastnostih v razvoju.