Antropozofija

Antropozofija je duhovno-znanstvena veda o človeku. Sama beseda izhaja iz grških besed  ANTHROPOS  = človek in SOPHIA = modrost. Torej, modrost o človeku.

Človek je celostno bitje, ki zajema tako fizično kot duševno in duhovno eksistenco. Njegov razvoj poteka v tesni povezavi z razvojem kozmosa oziroma sveta po zakonitostih, ki v njem delujejo. V zavedanju samega sebe, svojega JAZA, človek preko aktivnosti mišljenja lahko spoznava sebe in hkrati okolje, v katerem biva.

Tako je človek aktivni oblikovalec in graditelj samega sebe in sveta, v katerem domuje, a antropozofija prerašča v živ kulturni impulz, ki ga človek z naporom lastne, spoznavne aktivnosti udejanja v osebnem in družbenem življenju.

Kot živ kulturni impulz v družbenem življenju se je antropozofija udejanila na področjih vzgoje in izobraževanja, medicine, poljedelstva, socialne terapije, umetnosti, zdravilne pedagogike in gospodarstva.